جناب آقای حمزه زاده
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس
احتراما با اهدای نیکوترین تحیات،انتصاب و انتخاب مجدد و شایسته آن بزرگوار را به سمت ریاست جامعه هتلداران ایران تبریک عرض نموده، از ایزد منان موفقیت و پیروزی برای جنابعالی و همکاران گرامیتان آرزومندیم.
مدیریت و کارکنان هتل پارس کرمان