به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به این موضوع که پزشکان یادشده از سراسر کشور به این منطقه آمده‌اند، عنوان کرد: امیدوار هستیم که با میزبانی خوب مردم آبادان، خرمشهر و شادگان، شاهد ماندگاری و ارائه خدمات پایدار این پزشکان در منطقه باشیم. معارفه پزشکان متخصص در سالن همایش هتل پارس کاروانسرا برگزار شد.