به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ پانزدهم دی ماه سال جاری شرکت تجهیزات پزشکی اسکان پویاطب طی دعوت از تمامی پزشکان پوست استان، جهت معرفی دستگاه های جوان سازی در سالن اندیشه هتل نشستی برگزار نمودند که با پذیرایی ناهار دررستوران آیینه با اعلام رضایتمندی کامل ازخدمات به اتمام رسید.