به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، تیم بسکتبال شهرداری تبریز جهت رقابت با تیم صنعت نفت آبادان وارد هتل پارس کاروانسرا آبادان شد. در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال جمهوری اسلامی ایران شهرداری تبریز توانست رقیب و میزبان خود صنعت نفت آبادان را با امتیاز ۱۰۱ بر ۹۰ در آبادان شکست داده و جایگاه دومی خود را در لیگ برتر به تثبت برساند.