به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: مورخ پانزدهم دی ماه سال جاری هتل پارس کرمان میزبان یک شب اقامت هنرمند سرشناس وبرجسته ی کشورمان داوود میرباقری بود.

داوود میرباقری از جمله کارگردانانی است که ازتلویزیون به سینما آمده است .