به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، گروه دارویی داریان دارو در روزهای پنجشنبه و جمعه چهاردهم و پانزدهم دی ماه نود و شش در سالن آمفی تئاتر هتل سمینار های خود را برگزار نمود.

این سمینارها که به منظور معرفی داروهای جدید و … و با حضور جمعی از پزشکان اورولوژ و متخصصان زنان برپا شده بود ، با پذیرایی ناهار در رستوران هتل خاتمه یافت.