به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، کارگاه آموزشی روانشناسی خانواده توسط استاد برجسته کشور، دکتر مخبر در تالار همایش های هتل برگزار شد.