نشست مدیرعامل و روسای شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی صبح روز  پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.