به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، دکتر زمانی ریاست دانشگاه پیام نور کشور، دکتر نجفی برزگر معاونت محترم فرهنگی؛اجتماعی و دانشجویی وهییت همراه به منظور حضور در مراسم یادمان ۱۶ دیماه شهید علم الهدی و یارانش وارد هتل پارس کاروانسرا آبادان شدند. در حاشیه این سفر، دکتر زمانی از دانشگاه های پیام نور سوسنگرد و خرمشهر بازدید بعمل آوردند.