به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، گروه ماکان بند جهت برگزاری کنسرت در سال نمایشگاههای منطقه آزاد اروند وارد هتل پارس آبادان شدند که به مدت دو شب در این مجموعه اقامت داشتند.