به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست ودوم دی ماه سال جاری برگزاری انتخابات سالیانه انجمن پزشکان عمومی استان کرمان باحضور دکتر کامیابی ریاست  نظام پزشکی کشور وپزشکان عمومی استان درسالن آریا هتل صورت پذیرفت وبا پذیرای شام در سالن آپادانا به اتمام رسید.