همایش یک روزه  شرکت پخش سایه سمن صبح روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ با موضوع بازاریایی و روش های نوین کسب و کار باحضور کارکنان این شرکت در سالن کنفرانس هتل پارس مشهد برگزار شد .