به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، چهارمین گردهمایی روسای واحدهای استانی سراسر کشور ، رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد خوزستان بیستم و بیست و یکم دی ماه نود و شش در اهواز برگزار و میهمانان محترم این همایش به مدت دو شب متوالی در هتل پارس اقامت داشتند.