هتل‌های پارس

افتتاحیه کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان در هتل پارس کرمان

٢٦
Nov
١٨

-افتتاحیه هفدهمین کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان ایران در هتل پارس برگزار شد


-افتتاحیه هفدهمین کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان ایران در هتل پارس برگزار شد

مورخ 30 آبان ماه سال جاری، هفدهمین کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان ایران با حضور پزشکان و متخصصین این رشته در سالن آپادانا و آریای هتل با پذیرائی میان وعده و شام برپا شد.