هتل‌های پارس

بازدید مسئولین ارشد فرهنگی استان کرمان از کافه کتاب پارس کرمان

١٠
Jun
٢٠

بازدید مسئولین ارشد فرهنگی استان کرمان از کافه کتاب پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز سه شنبه 20 خرداد ماه سال 99 مصادف با روز جهانی صنایع دستی مسئولین ارشد فرهنگی استان کرمان و جمعی از صنعتگران، هنرمندان، پیش کسوتان و فعالان حوزه صنایع دستی از کافه کتاب کارمانیا واقع در هتل پارس کرمان بازدید کردند.