هتل‌های پارس

بازدید نماینده معاونت گردشگری کشور از هتل پارس کرمان

٠٤
Jul
٢٠

بازدید نماینده معاونت گردشگری کشور از هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 12 تیر ماه سال 99 نماینده معاونت گردشگری کشور برای تشکیل کمیسیون درجه بندی هتل از بخش های مختلف هتل پارس کرمان بازدید بعمل آورد.