هتل‌های پارس

برگزاری نشست شرکت دارویی FOR EVER در هتل پارس کرمان

٠٤
Mar
١٨

به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان :مورخ نهم اسفندماه سال جاری شرکت دارویی FOR EVER  که یک مجموعه تولیدکننده محصولات ارگانیک آرایشی بهداشتی می باشد نشست خود را در سالن آریا برگزار نمودند.


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان :مورخ نهم اسفندماه سال جاری شرکت دارویی FOR EVER  که یک مجموعه تولیدکننده محصولات ارگانیک آرایشی بهداشتی می باشد نشست خود را در سالن آریا برگزار نمودند.