هتل‌های پارس

برگزاری نشست قطعه سازان استان خراسان رضوی با مدیرعامل گروه سایپا در هتل پارس مشهد

٣٠
Sep
١٨

شامگاه روز دوشنبه 20 فروردین ماه 1397 نشست قطعه سازان خراسان رضوی با محسن جهرودی مدیرعامل گروه هتل های پارس در سالن کنفرانس هتل پارس مشهد برگزار شد.