هتل‌های پارس

برگزاری گارگاه آموزشی ارتباط موثر با مشتری در پارس کرمان

٠٩
Jun
٢٠

برگزاری گارگاه آموزشی ارتباط موثر با مشتری در پارس کرمان


روز دوشنبه 19 خرداد ماه سال 99 کارگاه آموزشی ارتباط موثر با مشتری برای پرسنل در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار شد.