هتل‌های پارس

تقدیر دکتر جمشید حمزه زاده از جعفر عطار

٣٠
Sep
١٨

تقدیر دکتر جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران از جعفر عطار


تقدیر دکتر جمشید حمزه زاده از جعفر عطار
دکتر جمشید حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس و رییس جامعه هتلداران ایران با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای از خدمات پنج دهه جعفر عطار ، پیشکسوت صنعت هتلداری کشور و استان خراسان تقدیر بعمل آورد.