هتل‌های پارس

تقدیر معاون بهره بردای و خدمات شرکت توسعه گردشگری ایران از مدیرکل هتل پارس مشهد

٠٢
Oct
١٨

طی اهداء لوحی از سوی عباس بیدگلی معاون بهره برداری و خدمات شرکت توسعه گردشگری ایران از حمایتهای
بی دریغ محمد شربت دار مدیرکل هتل پارس مشهد در برگزاری و پشتیبانی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته مشهد تقدیر و تشکر بعمل آورد.