هتل‌های پارس

تیم فوتبال مس کرمان در هتل پارس کرمان

٢٢
Jun
٢٠

تیم فوتبال مس کرمان در هتل پارس کرمان


روز یکشنبه 1 تیر ماه سال 1399 تیم فوتبال مس کرمان نشست صمیمانه با مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس در سالن مشتاق واقع در هتل پارس کرمان را داشت.