هتل‌های پارس

تیم مس رفسنجان در هتل پارس کرمان

٠٤
Jul
٢٠

تیم مس رفسنجان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز سه شنبه 10 تیر ماه سال 99 تیم مس رفسنجان در هتل پارس کرمان اقامت داشت.