هتل‌های پارس

حضور آژانس های گردشگری در هتل پارس کرمان

١٧
Apr
١٩

-آژانس های مطرح اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند


-آژانس های مطرح اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند

از مورخ  23  الی 27  فروردین ماه سال جاری، آژانسهای پاسارگادتور، پردیسان،راد سفر،آبگین گشت،گردشگران،آیتو، پارس ایوان گشت،ایرمان پارس،سفرستان،گشت تور،هزارویکشب و آرین تور در هتل اقامت داشتند.