هتل‌های پارس

حضور شرکت بهستان دارو در هتل پارس کرمان

٢١
Jul
١٨

-همایش و ضیافت شرکت بهستان دارو در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت بهستان دارو در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 28 تیر ماه سال جاری ، شرکت بهستان دارو جهت معرفی درمانهای جدید خوراکی  در زمینه سرطان پیشرفته پروستات و درمانهای ضد هورمونی پیشرفته در سالن اندیشه با حضور پزشکان و متخصصان برگزار شد و با پذیرائی ناهار در رستورن آیینه به پایان رسید.