هتل‌های پارس

حضور شرکت کوبل دارو در هتل پارس کرمان

٢٨
Jul
١٨

-همایش و ضیافت شرکت کوبل دارو در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت کوبل دارو در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 4 مرداد ماه سال جاری ، شرکت کوبل دارو(دکتر عبیدی) جهت شناخت فیبرپلاسیون دهلیزی و راههای جلوگیری ازسکته مغزی نشستی با حضور پزشکان عمومی،داخلی و طب اورانس در سالن اندیشه برگزار و با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به پایان رسید.