هتل‌های پارس

حضور شرکت Merck در هتل پارس کرمان

١١
Aug
١٨

-همایش و ضیافت شرکت Merck در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت Merck در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 19 مرداد ماه سال جاری ، شرکت Merck همایش علمی خود را برای تشخیص بیماری های قلب و عروق با حضور متخصصین داخلی و قلب برگزار کرد  . این همایش در سالن اندیشه برگزار و با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به پایان رسید.