هتل‌های پارس

حضور بازرسان سازمان میراث کرمان در هتل پارس کرمان

٢٧
Mar
١٨

- دیروز، 6 فروردین 97 در هتل پارس کرمان بازرسان سازمان میراث کرمان جهت بازدید وارد هتل شدند.


- دیروز، 6 فروردین 97  در هتل پارس کرمان بازرسان سازمان میراث کرمان جهت بازدید وارد هتل شدند.

دیروز، 6 فروردین 97 بازرسان و نمایندگان سازمان میراث کرمان از کلیه بخش های هتل بازدید کردند و با انتخاب اتاق ها بصورت اتفاقی نظرات مهمانان نوروزی درخصوص کلیه خدمات هتل را جویا شدند که تمامی مهمانان نظر عالی و مثبت نسبت به هتل داشتند و تنها یک مورد از مهمانان درخواست نرم کننده در پکیج بهداشتی کردند.