هتل‌های پارس

حضور دانش آموزان در پارس کرمان

١٤
Dec
١٩

حضور دانش آموزان در پارس کرمان 


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، دانش آموزان مدرسه شهید نصرالهی برای صرف صبحانه روز شنبه مورخ 16 آذر ماه 98 در سالن رستوران ستاره هتل پارس کرمان حضور داشتند.