هتل‌های پارس

حضور شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان

٢٤
Nov
١٩

حضور شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس آبادان، دوره مهارت های زندگی، رفتار اجتماعی کارکنان و تامین و نگهداری ویژه مدیران شرکت فولاد خوزستان از دوشنبه 20 آبانماه 98 طی دو دوره 2 روزه در هتل پارس آبادان برگزار شد.

در مجموع این دو کارگاه آموزشی بیش از 80 نفر کارکنان شرکت فولاد خوزستان حضور داشتند.