هتل‌های پارس

حضور کارشناسان استاندارد ایران در پارس کرمان

٠١
Feb
٢٠

حضور کارشناسان استاندارد ایران در پارس کرمان


روز پنجشنبه 10 بهمن ماه سال 1398 کارشناسان استاندارد ایران برای ارزیابی کیفیت خدمات هتل با استانداردهای روز از کلیه بخش های هتل بازدید کردند.