هتل‌های پارس

روسای بانک سینا منطقه جنوب شرق در پارس کرمان

١٩
Jan
٢٠

روسای بانک سینا منطقه جنوب شرق در پارس کرمان


روز پنجشنبه مورخ 26 دی ماه سال 98 روسای بانک سینا منطقه جنوب شرق در سالن مشتاق هتل پارس کرمان حضور داشتند. در این جلسه مدیر عامل بانک سینا از روند خوب جذب منابع بانک که بعد از ساماندهی و ساختار جدید بانک در منطقه بوجود آمده است قدردانی کرد.