هتل‌های پارس

سمینار شرکت ایده پردازان فولاد خوزستان در هتل پارس کاروانسرا آبادان

٢٩
Nov
١٨

شرکت ایده پردازان فولاد سمینار خود را در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار کرد


به گزارش واحد روابط عمومی هتل، سمینار شرکت ایده پردازان فولاد خوزستان درهتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد.

این دوره که همانند ادوارسابق به مهارتهای زندگی اختصاص داشت، ازچهارشنبه 7آذرماه97 به مدت2روز درسالن جلسات هتل با حضور تعدادی ازکارکنان شرکت فولاد خوزستان وتدریس دکترباوی برگزارشد.

بازدیدازمرکز شهرواهدای هدایا به رسم یادبود به شرکت کنندگان، دیگربرنامه های این دوره بود.