هتل‌های پارس

سمینار شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان

٢٣
Feb
٢٠

سمینار شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان


به گزارش روابط عمومی پارس آبادان، سمینار رفتار اجتماعی ویژه کارکنان شرکت فولاد خوزستان چهارشنبه 30 بهمن ماه 98 در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد.

این سمینار به همت واحد آموزش شرکت فولاد خوزستان طی دو روز در سالن جلسات هتل و با حضور بیش از 20 نفر از کارکنان شرکت فولاد خوزستان دایر شد.