هتل‌های پارس

مشاور ارشد وزیر بهداشت در هتل پارس کرمان

١٦
Jun
٢٠

مشاور ارشد وزیر بهداشت در هتل پارس کرمان


روز یکشنبه 25 خرداد ماه سال 1399 مشاور ارشد وزیر بهداشت و هیئت همراه در تالار آیینه واقع در هتل پارس کرمان جهت صرف ناهار حضور داشتند.