هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان میزبان سفیر آلمان ومعاون سازمان میراث فرهنگی کشور

٠٤
Mar
١٨

به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: مایکل کلور برشتولد سفیر آلمان به همراه طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور ومسئولین میراث استان  ازروند بازسازی مرمت ارگ قدیم بم دیدن کردند. بازدید از روند تکمیل خانه سیستانیها از برنامه های اصلی سفیر آلمان بود.


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: مایکل کلور برشتولد سفیر آلمان به همراه طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور ومسئولین میراث استان  ازروند بازسازی مرمت ارگ قدیم بم دیدن کردند. بازدید از روند تکمیل خانه سیستانیها از برنامه های اصلی سفیر آلمان بود . این بنای تاریخی که در ارگ قدیم بنا شده توسط کشور آلمان وبابهره گیری از شیوه های نوین مرمت شده است ومورد استقبال هرچه بهتر ازگردشگران نوروزی همچنین تبادل اطلاعات بازسازی بناهای تاریخی بین ایران وآلمان برنامه ریزی شد .

شایان ذکر است که سفیرآلمان و هیئت همراه سه شب اقامت خود رادر هتل گذراندند.


العلامات: سفیرآلمان