هتل‌های پارس

همایش جمعیت سازندگان خراسان در پارس مشهد

٠١
Feb
٢٠

همایش جمعیت سازندگان خراسان در پارس مشهد


روز دوشنبه 7 بهمن ماه سال 98 کارگروه جمعیت سازندگان خراسان همایشی در هتل پارس مشهد برگزار کرد.