هتل‌های پارس

هم اندیشی مدیران عامل نمایشگاه های کشور در پارس مشهد

١٨
Jan
٢٠

نشست هم اندیشی مدیران عامل نمایشگاه های کشور در هتل پارس مشهد


نشست هم اندیشی مدیران عامل نمایشگاه های بین المللی کشور روز 23 دی ماه سال 1398 در شهر مشهد مقدس برای اولین بار در هتل پارس برگزار شد.