هتل‌های پارس

کارمند نمونه آبان ماه هتل پارس کاروانسرا آبادان انتخاب شد

١١
Dec
١٨

مهرداد جانقربان مسئول دفتر مدیر کل هتل به عنوان کارمند برتر و نمونه آبان ماه در هتل پارس کاروانسرا آبادان معرفی شد.


به گزارش واحد روابط عمومی هتل، با انتخاب مرتضی سرلک مدیرکل هتل پارس آبادان، جناب آقای مهرداد جانقربان بعنوان کارمند برترهتل آبان ماه 97 معرفی شد.

لذا در مراسمی که18آبان ماه97 در دفتر کارگزینی هتل برگزار شد،ازایشان با اهدای لوح سپاس وهدیه تقدیربعمل آمد.

تعهد به کار،رفتار سازمانی،آراستگی ظاهری وانجام امورات محوله به نحو احسن از معیارهای انتخاب وی بود.