هتل‌های پارس

گروه ماکان بند در هتل پارس کاروانسرا آبادان

١٣
Mar
١٩

  اقامت ماکان بند در هتل پارس کاروانسرا به بهانه اجرای کنسرت زنده درآبادان


به گزارش روابط عمومی، هتل پارس کاروانسرا آبادان شنبه 18 اسفند ۱۳۹۷میزبان گروه ماکان بندبود.

گروه ماکان بند برای اجرای کنسرت زنده در آبادان حضور یافتند و در هتل پارس کاروانسرا اقامت داشتند.