هتل‌های پارس

: اقامت آژانس های گردشگری در هتل پارس کرمان

١٣
Apr
١٩

-تورهای مطرح اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند


-تورهای مطرح اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند

از مورخ  18 الی 22  فروردین سال جاری، با شروع ورودی تورهای مطرح،  آژانسهای پاسارگادتور، پردیسان،ستاره شهداد،آیتو،پریساسفر،شهرزاد بال،آرش کمانگیر،هزارو یکشب،ایران دوستان،لاری سفر،سانازسیر،والاپارسیان،ارگ جدید،علاء الدین، سینارگشت،پری سفر،ایرمان پارس و گشت تور در هتل اقامت داشتند.