ما مشتاق دیدن و شنیدن پیام‌های شماییم.

آدرس: خیابان شریعتی، تقاطع اتوبان همت، بین سروستان اول و دوم، شماره ۳۱

تلفن: ۲۸۵۷-۰۲۱ و ۲۲۸۹۰۴۰۵-۰۲۱

فکس: ۲۸۵۷-۰۲۱ داخلی شماره ۰