هتل‌های پارس

استقرار ترانسفر رایگان جهت رفاه مهمانان به مجموعه گنجعلیخان کرمان

۰۷
فروردين
۹۷

- از مورخ 29 اسفند 96 الی 13 فروردین 97 از هتل پارس کرمان ترانسفر رایگان به مجموعه گنجعلیخان انجام می شود.


- از مورخ 29 اسفند 96 الی 13 فروردین 97 از هتل پارس کرمان ترانسفر رایگان به مجموعه گنجعلیخان انجام می شود

بطور روزانه از مورخ 29 اسفند 96 الی 13 فروردین 97  ترانسفر رایگان در نوبت های صبح و ظهر جهت رفاه حال مهمانان نوروزی به مجموعه گنجعلیخان و بازار بصورت رفت و برگشت صورت می گیرد که این امر با استقبال خوب مهمانان روبرو شد.