هتل‌های پارس

اقامت آژانس خورشید هماسون در هتل پارس کرمان

۲۳
فروردين
۹۷

- آژانس خورشید هماسون اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کرد


-آژانس خورشید هماسون اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کرد

 

در مورخ 22 فروردین سال جاری آژانس خورشید هماسون با انتخاب بهترین هتل ها ، هتل پارس کرمان را برای دو روز اقامت مسافران خارجی خود انتخاب کرد.