هتل‌های پارس

اقامت آژانس های سرشناس در هتل پارس کرمان

۱۵
ارديبهشت
۹۷

-اقامت چند گروه از آژانس های مطرح که در هتل پارس کرمان اقامت داشتند


-اقامت چند گروه از آژانس های مطرح که در هتل پارس کرمان اقامت داشتند

از مورخ 10 الی 12 اردیبهشت 97 آژانسهای ارگ جدید ،پاسارگاد، ،پارس مسافر شیراز، آیتو، شهرزاد بال،ستاره شرق،پردیسان،پرسیاسفر،سروینه پرواز،شیده ،سفر به سرزمین یار،آسمان گشت برین،ایران دوستان،قاره سبز،هزار ویکشب،ساناز سیر ایرانیان وگردشگران شهر خورشیددر هتل پارس کرمان حضور داشتند.