هتل‌های پارس

اقامت آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان

۲۷
فروردين
۹۷

- اقامت چند گروه از آژانس های مطرح که در هتل پارس کرمان حضور داشتند


-اقامت چند گروه از آژانس های مطرح که در هتل پارس کرمان حضور داشتند

در مورخ 22و23 فروردین 96 آژانسهای پرسیا سفر،گروه سفرهای ایران سیلک رود،خدمات مسافرتی و جهانگردی منعم راد،پاسارگاد تور،آرش کمانگیر و ایران دوستان  در هتل پارس کرمان جهت بازدید از اماکن و آثار باستانی کرمان اقامت داشتند.