هتل‌های پارس

اقامت سید محمود انوشه در هتل پارس کرمان

۰۸
مرداد
۹۸

-سید محمود انوشه در هتل پارس کرمان اقامت داشت


-سید محمود انوشه در هتل پارس کرمان اقامت داشت

مورخ 7 تیر ماه سال جاری ، سید محمود انوشه جهت برگزاری سمینار در کرمان ، بمدت یک شب در هتل پارس کرمان اقامت داشت.