هتل‌های پارس

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس از هتل پارس کرمان

۲۹
بهمن
۹۷

-هتل پارس کرمان میزبان مدیران شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس بود


-هتل پارس کرمان میزبان مدیران شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس بود

مورخ 27 و 28 بهمن ماه سال جاری ، هتل پارس کرمان میزبان جعفرنژاد مدیر بازرسی ، ایمنی و معاونت فنی و پشتیبانی و ساکی نژاد مدیر اغذیه و نوشابه  بود. در این سفر مدیران شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس به همراه مدیر و مدیرداخلی هتل از مجموعه بازدید کردند و کمبودها و مشکلات را مورد بررسی قرار دادند.