هتل‌های پارس

بازدید مدیران دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس از هتل پارس مشهد

۰۷
بهمن
۹۷

صبح روز شنبه 6 بهمن ماه  سال 1397 بازدید از قسمت های مختلف هتل پارس مشهد توسط مظاهر جعفر نژاد مدیر بازرسی، ایمنی و معاونت فنی و پشتیبانی هتل های پارس، امیر رضا صبور معاونت بازاریابی و هتلداری ، جهانگیر اختری معاونت اداری و مالی و علی ساکی نژاد مدیر اغذیه و اشربه  هتل های  پارس با همراهی محمد شربت دار مدیرکل هتل و سرپرستان هتل پارس مشهد از قسمت های مختلف این هتل و فعالیت های عمرانی صورت گرفته در جهت بهبود و  افزایش سطح کیفی ارائه خدمات صورت پذیرفت.