هتل‌های پارس

برپائی همایش شرکت گاز در هتل پارس کرمان

۲۹
خرداد
۹۸

-شرکت گاز کرمان همایش خود را در هتل پارس برگزار کرد


-شرکت گاز کرمان همایش خود را در هتل پارس برگزار کرد

مورخ 27 خرداد سال جاری، شرکت گاز نشست روسای بازرسی فنی شرکت های گاز استانی درخصوص بازدید از کارخانه های کرمان و استاندارد سازی لوله ها در سالن اندیشه هتل را برگزارکرد.